I made this widget at MyFlashFetish.com.

Saturday, November 20, 2010

Aktiviti Pengajaran


     Kebanyakkan kanak-kanak akan menghadapi masalah dalam penukaran unit. Oleh itu, saya telah merancangkan  2 jenis aktiviti untuk menyatakan hubungan antara liter dengan milliliter. Murid-murid akan mengenalpasti 1 liter bersamaan 1000 mililiter. Saya telah menggunakan strategi yang berlainan untuk kumpulan pemulihan dan kumpulan pengayaan.

Aktiviti untuk Kumpulan Pemulihan

Hasil  Pembelajaran : 
Selepas pembelajaran,murid-murid dapat mengenalpasti 1000 mililiter bersamaan dengan 1 liter.
Alat-alat bantu mengajar : 
bongkah-bongkah berbentuk kubus dan kuboid, jag, botol plastik.


Langkah-langkah :
1.Guru minta murid menjalankan aktiviti secara berpasangan.
2.Guru mengagihkan beberapa bongkah-bongkah berbentuk kubus   
   yang berlabel 200 ml  kepada murid-murid.
3.Seterusnya , guru menunjukkan sebuah kubiod kepada murid-
   murid.
4.Guru meminta murid-murid menganggar berapa buah bongkah 
   kecil menjadi ketinggian yang sama dengan kubiod  yang 
   ditunjukkan oleh guru.
5.Murid-murid berbandingkan ketinggian kubus yang disusun  
   dengan kuboid. Mereka akan didapati bahawa 5 buah bongkah 
   kecil adalah bersamaan dengan 1 kuboid
6.Setelah 5 buah bongkah kecil disusun, murid-murid dibimbing  
   mengira jumlah yang dilabel. 
   ( 200 + 200 + 200 + 200 + 200 = 1000 )
7.Rumusan guru menegaskan bahawa 1000 mililiter  bersamaan 
   dengan 1 liter.
8.Guru sediakan 1 liter air dan arahkan murid tuangkan air tersebut 
   ke dalam jag  yang berisipadu 1000 mililiter. Aktiviti ini dilakukan       
   untuk membuktikan bahawa isipadu 1 liter bersamaan dengan 
   1000 mililiter.


Aktiviti untuk Kumpulan Pengayaan
Hasil  Pembelajaran : 
Selepas pembelajaran,murid-murid dapat mengenalpasti 1000 mililiter  bersamaan dengan 1 liter.
Alat-alat bantu mengajar :
 gelas, bekas plastik, botol plastik
Langkah-langkah :
1. Guru member murid-murid beberapa gelas yang berlabel mililiter.
2. Guru mengagihkan setiap kumpulan sebotol air yang berlabel 1 
    liter .
3. Murid-murid menuang air ke gelas-gelas yang diagih sehingga 
    habis.
4. Guru menanya murid 1 liter  air dapat memenuhi berapa gelas-
    gelas yang berlabel 250 mililiter.
5. Murid didapati 1 liter air hanya dapat memenuhi 4 gelas.6. Setelah pengisian air, murid dibimbing mengira jumlah yang 
    dilabel pada gelas-gelas.  ( 250 + 250 + 250 + 250 = 1000 )
7. Akhirnya, murid-murid mendapat kesimpulan bahawa 1000 
    mililiter = 1 liter.
8. Murid- murid meneruskan aktiviti dengan menggunakan gelas   
    yang berlainan isipadu untuk membuktikan 1000 mililiter  
    bersamaan dengan 1 liter.

2 comments: